Złota biżuteria ze starożytnego Nimrud

Nimrud – jedno z najstarszych miast świata. W starożytnych, asyryjskich zapiskach klinowych występuje pod nazwą „Kalchu” (Kalach). Miasto to jeszcze do roku 1843 było owiane mgłą tajemnicy – jego istnienie, jak zresztą wielu innych miast staro-asyryjskich bardzo kwestionowano. Jedynym (ale nad wyraz dokładnym) źródłem historycznym wskazującym na istnienie miasta Kalach była wówczas Biblia. W księdze […]