Jubiler i jego praca – srebro

Srebro posiada równie bogatą historię jak złoto. Wzmianki na temat tego metalu można znaleźć w najstarszych księgach ludzkości – np. w starożytnych Pismach Hebrajskich wchodzących w skład Biblii (ok. 2400 r.p.n.e. srebrem jako środkiem płatniczym posłużył się Abraham). To prawda, że srebro jest powszechnie wykorzystywane do produkcji biżuterii. W złotnictwie luty srebrne, czyli stopy srebra z miedzią, […]

Właściwości złota

Złoto, jest znane od najdawniejszych czasów – biżuterię ze złota wykonywali już Egipcjanie i Babilończycy. Wśród zabytków archeologicznych wczesnych kultur Indii – sprzed 4000 lat – znaleziono pięknie wykonane wyroby ze złota. Mniej więcej w VI w.p.n.e. zaczęto bić monety ze złota. Oto kilka informacji na temat WŁAŚCIWOŚCI ZŁOTA: symbol chemiczny: AU masa atomowa:      79 połysk:                    intensywny, […]