Jubiler i rtęć

Nie omówiliśmy jeszcze jednego metalu należącego do grupy metali szlachetnych, a mającego zastosowanie w produkcji biżuterii, czy innych wyrobów złotniczych – jest to rtęć.

Symbol chemiczny:   Hg

Gęstość:                   13,53 g/cm3

Temp. topnienia        -38,83 st. C.

Temp. wrzenia           356,90 st.C.

Rtęć stosuje się w pracowniach złotniczych nie tylko w termometrach :). Stosuje się ją przy pozłacaniu ogniowym oraz do ortęciowania przedmiotów wykonanych z mosiądzu.

Jak ogólnie jest wiadomo, rtęć jest jedynym metalem, który w normalnych warunkach występuje w stanie ciekłym. Bardzo ważną właściwością rtęci, jest rozpuszczanie innych metali za wyjątkiem żelaza, platyny, wolframu i molibdenu. Stosuje się więc ją przy wydobyciu złota lub srebra, gdy są one w złożach bardzo rozdrobnione. Topi się je w rtęci, a następnie z tak powstałego amalgamatu (związku rtęci z innym metalem) rtęć się odparowuje. Okazuje się, że jest ona bardzo szkodliwa, a ponieważ jest substancją dosyć lotną łatwo się może dostać do naszego organizmu drogą kropelkową. Aż strach pomyśleć, że w czasach starożytnych tlenek rtęci o barwie czerwonej używano jako szminki! Używano jej nawet jako zabawki!

Dodaj komentarz