Rafinacja złota

W przemyśle jubilerskim technologie rafinacji metali szlachetnych mają ogromne znaczenie. Z racji wysokiej ceny złota (stan na dzisiaj to 5 748,8975 zł / uncję), podejmuje się też starania, aby odzyskać je z uszkodzonych podzespołów elektronicznych. Gra jest warta świeczki, gdyż jeden gram tego wyjątkowego kruszcu kosztuje obecnie bagatela ponad 181 zł.

Proces rafinacji od ponad 500 lat nazywa się też szejdowaniem. Polega on na wydzielaniu czystych metali szlachetnych z ich rozmaitych stopów. Metody rafinacji stosowane w naszych czasach polegają na rozpuszczaniu w/w stopów, a następnie na wydzielaniu z takich stopów metali szlachetnych środkami redukującymi. Ze względu na wydzielanie się przy tym trujących gazów, rafinacji nie powinno się przeprowadzać w warunkach domowych.

W przypadku złota o niewielkiej zawartości srebra, w celu rafinacji złota postępuje się według następujących kroków:

– granulujemy stop, lub walcujemy na cienką blachą i tniemy na niewielkie cząstki

– rozdrobniony stop topimy w tzw. wodzie królewskiej (srebro pojawia się w postaci opadającego na  dno osadu – jest to chlorek srebra).

– gdy złoto rozpuści się całkowicie, roztwór należy odparować do niewielkiej objętości w celu pozbycia się kwasu azotowego

– pozostałą, niewielką ilość roztworu rozcieńczamy dużą ilością zimnej wody destylowanej.

– po kilkugodzinnym odstaniu przesączamy roztwór, aby oddzielić chlorek srebra

– z pozostałej cieczy pozostaje już wytrącić złoto za pomocą odpowiedniego roztworu siarczanu żelazawego (65 mg/100ml wody dest.)

Dodaj komentarz