20 Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii…

W dniach od 20 – 23 marca (od środy do soboty) br odbyły się Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich. Z tej branżowej imprezy skorzystało ok. 500 firm z Europy oraz innych krajów. Program został przygotowany dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Jubilerskich, Wysoką Radą Diamentów z Antwerpii, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu, Międzynarodowymo Stowarzyszeniem Bursztynników oraz Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych.

W piątek odbyło się sympozjum, na którym została poruszona między innymi kwestia występowania złóż bursztynu bałtyckiego oraz metod ich badania. W sobotę program sympozjum obejmował na przykład najnowsze odkrycia w badaniach archeologicznych oraz prezentację kolekcji bursztynów w muzeach oraz kolekcjach autorskich.

Oczywiście tych kilka informacji to szybki skrót. Więcej u źródła: http://amberif.amberexpo.pl/

Dodaj komentarz