Kamienie szlachetne i półszlachetne w Biblii

Biblia to najstarsza książka współczesnego człowieka. Można się więc spodziewać, że sporo nam powie o kamieniach szlachetnych i półszlachetnych chętnie wykorzystywanych w starożytności i uważanych za drogocenne kamienie. W Biblii niejednokrotnie wymieniane są nazwy różnych kamieni. Jednym z takich fragmentów jest opis Nowego Jeruzalem z księgi Apokalipsy 21 rozdziału. Wspomniano tam o fundamentach budowli składających się z 12 kamieni szlachetnych. 12 kamieni szlachetnych wymieniono także w księdze Wyjścia. Kamienie umieszczone zostały w napierśniku sadu, który nosił arcykapłan w Izraelu. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

 

Pospolity jaspis?

Co rozumiemy pod tym pojęciem obecnie? Jaspis to odmiana kwarcu. Jest to nieprzezroczysty kamień zawierający domieszkę tlenku żelaza, dzięki któremu przybiera tak różnorakie barwy. Jednak w Biblii wspomniano (Objawienia 21:11) o jaspisie, że jest to najdrogocenniejszy kamień, jakby krystalicznie lśniący. A więc w czasach starożytnych określenie jaspis musiało odnosić się do cenniejszego i rzadszego kamienia niż dzisiejszy jaspis. Niektóre autorytety w tej dziedzinie uznają że greckie słowo występujące w oryginalnym tekście Biblii i tłumaczone dziś na jaspis może odnosić się do diamentu.

 

Niezmienny szafir

 

 

Zarówno dawniej, jak i obecnie szafir to kamień szlachetny przezroczysty lub przeświecający. Występuje w różnych kolorach, nawet pomarańczowym i różowym. Jednak szafiry o których wspomina Biblia to kamienie szlachetne w różnych odcieniach niebieskiego.

 

Chalcedon

Chalcedon to odmiana kwarcu przezroczysta lub przeświecająca. Kamień ten jest stosunkowo miękki w porównaniu z czystym kwarcem, dlatego w czasach starożytnych chętnie wykorzystywano go do wyrobu grawerowanych ozdób. Nazwa tego kamienia pochodzi od starożytnego miasta w Azji Mniejszej, w którym występował w dużej ilości. W Biblii tylko raz wspomniano o chalcedonie.

 

Szmaragd

 

 

Szmaragdy to niezwykle cenne i piękne kamienie. Wartością prześcigają nawet diamenty. Szmaragd składa się z glinu i krzemu, bardzo rzadkiego berytu oraz domieszek chromu i wanadu, którym to szmaragd zawdzięcza swój piękny zielony kolor. W starożytności dostawcą szmaragdów był Egipt. 700 kilometrów od Kairu znajdowały się ogromne złoża tego drogocennego kamienia.

 

Topaz

Topaz to minerał z gromady krzemianów. Przezroczysty, bezbarwny kamień, który też może występować w najróżniejszych kolorach. Greckie słowo występujące w Biblii i odnoszone do topazu pochodzi od wysp Topaz znajdujących się na Morzy Czerwonym, skąd w I wieku grecy pozyskiwali piękny topaz.

 

Kamień leszem

W różnych przekładach Biblii kamień ten oddano jako: opal Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia, linkuryjusz Biblia Gdańska, hiacynt Word English Bible. W biblijnym opisie znajdował się jako pierwszy w trzecim rzędzie kamieni umieszczonych na napierśniku Aarona. Niestety do tej pory nie można ustalić dokładnie o jaki kamień chodziło. Niektórzy utożsamiają go z opalem, hiacyntem lub bursztynek. Jednak żadna z tych teorii nie jest do końca udowodniona.

 

Kamienie szlachetne od zawsze fascynowały i budziły podziw. Pod tym względem czasy biblijne nie różnią się od współczesnych 😉

Dodaj komentarz